Proč jsou různé kvality bylinek?

Doporučujeme vám, abyste bylinky využívali i v kuchyni, pěstovali je na domácí zahradě a na kuchyňském parapetu. Hojné použití bylinného koření umožňuje používat méně soli, díky čemuž jsou pokrmy zdravější. Bylinné a ovocné čaje zaženou žízeň a jsou mnohem lepší volbou než barevné nápoje s vysokým obsahem cukru. Proč jsou však různé kvality bylinek?

Untitled design (8)

Získávání surovin

Celá řada druhů léčivých rostlin pochází z přirozeného stavu, ale jejich zdroje neustále ubývají. V současné době tvoří jen malou část celkové sklizně. Hlavním zdrojem suroviny pro výrobu je pěstování léčivých rostlin. Hlavním důvodem boomu je rostoucí poptávka po standardizované, kvalitní surovině. I když však máme homogenní a čisté rostlinné suroviny, neznamená to, že jsou fytochemicky stejné. Obsah účinné látky se liší v závislosti na odrůdě rostliny, klimatu, době a místě sklizně, způsobu sušení atd.

Zlepšení kvality suroviny (odolnost vůči chorobám a klimatickým změnám, vyšší obsah biologicky aktivních látek) se dosahuje vhodným výběrem odrůdy a zaváděním nových, lepších odrůd.

Výroba bylinných přípravků

Farmaceutické společnosti vyrábějící rostlinná léčiva mají zaveden systém správné výrobní praxe (GMP), který zajišťuje kvalitu a bezpečnost produktů. Kontrola kvality začíná analýzou vzorků odebraných z plantáže. Vysušená surovina je ihned po přijetí na sklad analyzována a po potvrzení, že splňuje normy, je způsobilá k výrobě. Obsah vybraných sloučenin je kontrolován v mezistupních výroby, v hotovém výrobku a poté po celou dobu skladovatelnosti. Speciální systém čárových kódů na obalech umožňuje identifikaci šarže suroviny, data výroby léku a místa, kam byl dodán a prodán. Sleduje se tedy celá cesta rostlinných léčiv: od rostlin, přes výrobce, místo prodeje až po pacienta.

Proč jsou různé kvality bylinek?

Protože žádná bylina není stejná. Bylinný nálev může mít stejnou barvu a chuť, ale jiný léčivý účinek, protože se mění obsah farmakologických sloučenin. Je důležité, jaké bylinky a jaké bylinné produkty používáte. Rostlinné přípravky vyráběné jako standardní léčiva zaručují kvalitu a léčebný účinek. Rostlinné léky jsou testovány na obsah účinných látek, suroviny pro jejich výrobu jsou správně pěstovány, sklizeny a kontrolovány.